Βραβεία – Τιμητικές Διακρίσεις 1995

1995
Βραβεία
Ανδρέας Φραγκιάς
Ελένη Μπίστικα
Γιάννης Φάτσης
Αλεξάνδρα Σπυριδάκη
Νίκος Γεωργιάδης
Γιώργος Σαββίδης
Χρήστος Ηλιού
Γιούλη Μανώλη
Μανώλης Κοττάκης
Δημήτρης Λεβεντάκος
Τιμητικές Διακρίσεις
Εφημερίδα «Πελοπόννησος»
Βασίλης Μάρος
Παναγιώτης Μήτσουρας
Βασίλης Ρεντζής

2016-05-17T10:22:45+00:00