Βραβεία – Τιμητικές Διακρίσεις 1986

1986
Βραβεία
Χρήστος Πασαλάρης
Ευθύμιος Παπαγεωργίου
Παύλος Καμβύσης
Κώστας Σακογιάννης
Γιώργος Μασσαβέτας
Μανώλης Μαθιουδάκης
Δημήτρης Μαθιόπουλος
Κατερίνα Δασκαλάκη
Γιώργος Κράλογλου
Τιμητικές Διακρίσεις
Γιάννης Καρτάλης

2016-05-17T10:05:03+00:00