Βραβεία – Τιμητικές Διακρίσεις 1985

1985
Βραβεία
Χρήστος Θεοχαράτος
Γιάννης Μαρίνος
Δημήτρης Παπαναγιώτου
Ηλίας Σκουλάς
Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου
Νίκος Χατζηνικολάου
Σοφιανός Χρυσοστομίδης
Τιμητικές Διακρίσεις
Εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής»

2016-05-17T10:04:32+00:00