Βραβεία – Τιμητικές Διακρίσεις 1984

1984
Βραβεία
Εφημερίδα «Το Ποντίκι» (δεν το απεδέχθη)
Στάμος Ζούλας
Νίκος Νικολάου
Γεώργιος Βότσης
Κώστας Κόλμερ
Κώστας Μητρόπουλος
Γιάννης Ιωάννου (δεν το απεδέχθη)
Ηλίας Μασούρας
Φωτεινή Πιπιλή
Μαρία Ρεζάν
΄Ολγα Μπακομάρου (δεν το απεδέχθη)
Τιμητικές Διακρίσεις
Σόλων Γρηγοριάδης

2016-05-17T10:03:57+00:00