Βραβεία – Τιμητικές Διακρίσεις 1983

1983
Βραβεία
Γιάννης Κυριακόπουλος (ΚΥΡ)
Νίκος Αλεξίου
Φρέντυ Γερμανός
Δημήτρης Ρίζος
Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος
Κωνσταντίνος Καλλιγάς
Μιχάλης Σταματελάτος
Κωνσταντίνος Τσαλόγλου
Μάνος Χωριανόπουλος
Τιμητικές Διακρίσεις
Ελένη Βλάχου
Εφημερίδα «Μακεδονία»
Σπύρος Θεοδωρόπουλος
Νικόλαος Δήμου

2016-05-17T10:03:07+00:00