Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία

Το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση, προκηρύσσει κάθε χρόνο, έως 3 υποτροφίες για σπουδές στο διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (www.qjnt.gr) που υλοποιείται από το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Eργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας Μ.Μ.Ε. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. δια του φορέως «European Communication Institute»

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δημοσιογράφους και αποφοίτους σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ / κοινωνικών επιστημών. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Βιέννη, Αυστρία κατ’ελάχιστον για 2 περιόδους δύο εβδομάδων στην διάρκεια των σπουδών τους.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής. Το σύνολο των διδάκτρων είναι 9.200 ευρώ και το Ίδρυμα με την υποτροφία καλύπτει το ήμισυ του συνολικού κόστους καθώς και την διαμονή στις περιόδους στο Αυστριακό Campus, ήτοι 4.600 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο βαρύνει τον υπότροφο. Η επιλογή του υποτρόφου γίνεται  μετά από ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

 

 

2019-02-15T11:07:44+00:00