Νέες Υποτροφίες 2019-02-13T10:49:12+00:00

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία

Το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση προκηρύσσει 3 υποτροφίες για σπουδές στο διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (www.qjnt.gr) που υλοποιείται από το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου. Β. Μπότση και το Ερευνητικό Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας Μ.Μ.Ε. του ΕΜΠ, δια του φορέως «European Communication Institute.

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα διάρκειας δύο ετών, απευθύνεται σε δημοσιογράφους και αποφοίτους σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ / κοινωνικών επιστημών. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Βιέννη / Αυστρία κατ’ελάχιστον για 2 περιόδους, δύο εβδομάδων στην διάρκεια των σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

Εντύπως σε κλειστο φάκελο με την ένδειξη ‘Αίτημα Υποτροφίας’, στη γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Βασ. Σοφίας 27, (4ος όροφος), Αθήνα, τηλ. 210 7245550, 210 7245558, καθημερινώς 10.00 π.μ. – 03.00 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής.

ή

Ηλεκτρονικώς (σαρωμένα έγγραφα) στο email   secretariat.qjnt@gmail.com

Ο πλήρης φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει

  • Βιογραφικό.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικών Σπουδών (Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ ή Κοινωνικών Επιστημών).
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας από την οποία να φαίνεται η Ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35ο έτος.
  • Προαιρετικώς πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (κομίζεται απαραιτήτως από τους επιτυχόντες και μετά την επιτυχή απονομή υποτροφίας – πριν την έναρξη σπουδών.)

 

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής. Το σύνολο των διδάκτρων είναι 9.200 ευρώ και το Ίδρυμα με την υποτροφία καλύπτει το ήμισυ του συνολικού κόστους ήτοι 4.600 ευρώ, καθώς και την διαμονή στις περιόδους στην Βιέννη. Το υπόλοιπο ποσόν,  βαρύνει τον υπότροφο. Η επιλογή του υποτρόφου γίνεται μετά από ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται σε όλη την διάρκεια του χρόνου, και το αποτέλεσμα συνήθως ανακοινώνεται κατα τον μήνα Οκτώβριο.