Συνέδρια

Συνέδρια 2018-01-02T12:41:51+00:00

Το ΄Ιδρυμα συνδιοργάνωσε με το Ινστιτούτο Δημοσιογραφικών Μελετών και Ερευνών στις 30 Ιουνίου και την 1 Ιουλίου 2003 το Συνέδριο:

«Η διαφθορά στο χώρο των ΜΜΕ και οι Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις».

Εξάλλου έλαβε μέρος με εισηγήσεις του στα Συνέδρια:

«Εικόνα και Μνήμη. Κινηματογραφικές Ιστορίες από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».
Πολεμικό Μουσείο, 25 Οκτωβρίου 2001.
«Ο Ελληνικός Τύπος από το 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις». Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών 23-25 Μαΐου 2002.
«Πολιτισμός και ΜΜΕ». Πάτρα 2006 στο πλαίσιο της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης.»

ΤΕΛΟΣ το ΄Ιδρυμα επανειλημμένα έλαβε μέρος στο :

Eτήσιο «Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης» από το οποίο μάλιστα
βραβεύθηκε,

και σε τέσσερα

Συμπόσια εφαρμοσμένων Δημοσίων Σχέσεων σε Θεσσαλονίκη και Καστοριά.