ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ, Τεύχος 9

book9Εκδόσεις: Εταιρίας «ΑΘΗΝΑ» του Ιδρύματος Μπότση
Τεύχος: 9, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2006
Σελίδες: 96

Περιεχόμενα:

Το Ίδρυμα Μπότση και το έργο του (σελ. 1)
Γεώργιος Αθανασιάδης (σελ. 2)
Το Ελληνικό Ραδιόφωνο (σελ. 12)
Οι Δημοσιογραφικές Σχολές και τα όνειρα των σπουδαστών (σελ. 14 & 28)
Δεοντολογία και σπουδαστές (σελ. 31)
ΤΕΔ ο Προπομπός της ΥΕΝΕΔ (σελ. 34)
Ριζοσπάστης, Μια Ιστορία 89 χρόνων…(σελ. 43)
Οι πρώτες ραδιοφωνικές εκπομπές στην Αθήνα (σελ. 53)
H δημοσιογραφία στο πεδίο της ιστορίας (σελ. 62)
Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων ’59-69 (σελ. 69)
Κύριλος και Μεθόδιος Ουράνιοι προστάτες της Ευρώπης (σελ. 77)
Αθλητικό Καραγιάννη (σελ. 84)
Βιογραφικό Λεξικό των Δημοσιογράφων (σελ. 86)
Η «Φωνή της Ρωσίας» με Ελληνικές εκπομπές (σελ. 88)
Ο Κώδικας των δημοσιογράφων (σελ. 92)
Ελληνικό και Διεθνές ΑΛΜΑΝΑΚ (σελ. 96)

2018-01-02T12:42:24+00:00