ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ, Τεύχος 10

book10Εκδόσεις: Εταιρίας «ΑΘΗΝΑ» του Ιδρύματος Μπότση
Τεύχος: 10, Μάρτιος – Απρίλιος – Μάϊος 2006
Σελίδες: 96

Περιεχόμενα:

Ένας νέος κύκλος αρχίζει για το Ίδρυμα (σελ. 1)
Λόγιοι κληρικοί ,Οι πρωτοπόροι της Δημοσιογραφίας και της Τυπογραφίας (σελ. 2)
Ελευθερία στην έκφραση… Αλλά για ποιους; (σελ. 22)
Παύλος Παλαιολόγος, Ο«Πατριάρχης» του χρονογραφήματος (σελ. 26)
Ο Όμηρος ο πρώτος παγκόσμιος δημοσιογράφος (σελ. 36)
Δύο παραδοσιακοί εκδότες (σελ. 12)
– ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (σελ. 43)
– ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (σελ. 53)
Ραδιοφωνία Ενόπλων Δυνάμεων (σελ. 62)
Η ιστορία των προσφορών στον Ελληνικό Τύπο (σελ. 70)
Σήμα Κινδύνου από το Μουντιάλ…(σελ. 76)
Τα βραβεία του Ιδρύματος και δύο εκθέσεις (σελ. 78)
• Βραβεία (σελ. 81)
• Ειδικά Βραβεία και Έπαινοι (σελ. 82)
• Τιμητικές Διακρίσεις (σελ. 84)
• Απονομή Βραβείων σε Μαθητικά Έντυπα και Πανελλήνια Έκθεση Μαθητικού Τύπου (σελ.86)
• Κάμερα & Ιστορία (σελ. 87)
Μιχάλης Κουντούρης, Ένας Έλληνας γελοιογράφος με διεθνή αναγνώριση (σελ 89)
Δημοσιογραφία στο διαδίκτυο και το μέλλον του Τύπου (σελ. 91)
Οι τέσσερις λόγοι που καθυστέρησαν την έκδοση του τεύχους (σελ. 95)
Η Πλαγιά με τα νίφαστρα, Το νέο βιβλίο του Ντίνου Οικονόμου (σελ. 96)
«Η Έρευνα» Τρικάλων (σελ. 97)

2018-01-02T12:42:24+00:00