Διοίκηση – Δ/Σ 2018-01-02T12:41:54+00:00

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι τετραμελές και η θητεία των μελών του είναι ισόβια.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο όπως είχε ορίσει στη διαθήκη του ο Νάσος Μπότσης αποτελούσαν οι Νικόλαος Μομφερράτος, Πρόεδρος, Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος, Χρήστος Πασαλάρης, Σύμβουλος και Χρήστος Φιλιππίδης, Σύμβουλος. Το 1981 στη θέση του αποβιώσαντος τότε Χρήστου Φιλιππίδη εξελέγη ο Πάνος Καραγιάννης.

Το 1982 στη θέση του αποχωρήσαντος Χρήστου Πασαλάρη εξελέγη ο Σπύρος Αβαρκιώτης. Το 1985 στις θέσεις των Μιχαήλ Παναγιωτόπουλου που απεβίωσε και Νικολάου Μομφερράτου που δολοφονήθηκε από την οργάνωση 17 Νοέμβρη, εξελέγησαν οι Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και Κωνσταντίνος Κατής.

Μετά τη δολοφονία του Νικολάου Μομφερράτου το 1985 και μέχρι το 2006, Πρόεδρος του Δ.Σ. ήταν ο Σπύρος Αβαρκιώτης. Από το Μάϊο του 2006, Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Παναγιώτης Καραγιάννης και Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κατής. Το Δ.Σ. συμπληρώνουν οι Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και Σπύρος Αβαρκιώτης. Μετά την αποχώρηση από το Δ.Σ. του Σπύρου Αβρακιώτη το 2011 στην θέση του εκλέχθηκε ως σύμβουλος η κυρία Αγγελική Κουράση.

Μετά και την τελευταία μεταβολή, το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει συγκροτηθεί ως εξής:

Παναγιώτης Καραγιάννης, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κατής, Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Σύμβουλος-Γραμματέας-Ταμίας
Αγγελική Κουράση, Σύμβουλος.