Αρχείο Μελετών και Διατριβών Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας 2018-01-02T12:41:51+00:00

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
& ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
για την ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, τα ΜΜΕ και την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ΔΣ του Ιδρύματος για 2016, μεταξύ των δράσεων του, αποφάσισε μέσω οικονομικών χορηγών να δημιουργήσει το Ψηφιακό Αρχείο Καταχωρήσεων και Αναρτήσεων Δημοσιογραφικών Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών καθώς και Ακαδημαϊκών Ανακοινώσεων σχετικές με την Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία.

Μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη προσφορά στις επιστήμες της Δημοσιογραφίας των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας.

Οι οικονομικοί χορηγοί του προγράμματος, μέχρι τώρα, είναι οι:

– ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
– ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
– ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΥΒΟΙΑΣ
– ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
– ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ
– ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (συμβολική συμμετοχή)

Το Αρχείο δέχεται και αναρτά δωρεάν, αποδεδειγμένα αξιολογημένες από ακαδημαϊκούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές καθώς και ακαδημαϊκές ανακοινώσεις σχετικές μόνο με τις επιστήμες της Δημοσιογραφίας, των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας.