Ορθή επανάληψη προκήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ψηφιακή τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση μικροφίλμς του υπάρχοντος αρχείου δημοσιευμάτων»

Επιλέξτε εδώγια να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

2015-10-19T13:33:05+00:00